Kérdése van? Hívjon minket! 06(1)4453292

Facebook játékszabályzat információk - Bónuszbútor.hu

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

Gold Caffé Kft. 2161 Csomád, Esztergály u. 22. Cégjegyzékszám: 01-09-680628

 

A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték kezdete: 2018. szeptember 14 . 16:00

A Nyereményjáték vége: 2018. október 12. 12:00

A Nyereményjáték sorsolása és eredményhirdetése 2018. október 12. 16:00

A Nyereményjáték az ezen időtartamban és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek szerint a Szervező https://www.facebook.com/premiumbutor.hu/ Facebook oldalán található, a Nyereményjáték meghirdetéséről szóló bejegyzéshez írt hozzászólásokra vonatkozik.

 

A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA

A jelen Játékszabályzat személyi hatálya kiterjed minden, a Nyereményjáték időtartama alatt Facebook profillal rendelkező és a Szervező Facebook oldalán található bejegyzéshez a jelen Játékszabályzatban meghatározott hozzászólást író valamennyi Játékosra.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK KÖRE

A Nyereményjátékból kizárt személyek az alábbiak:

- 18 év alatti természetes személyek

- nem természetes személyek

- állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személyek

- a Szervező munkavállalói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 8:1 § (1) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező ehelyütt rögzíti, hogy ha tudomására jut, hogy a Nyereményjátékban abból a jelen fejezetben meghatározottak szerint kizárt személy vesz rész, az adott személyt a Nyereményjátékból azonnali hatállyal kizárja, az esetlegesen már átadott nyereményt pedig visszaköveteli tőle.

 

A NYEREMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

Nyeremény: Abbas fa kézi asztal, mely a webáruházában https://www.bonuszbutor.hu/raktaron/abbas-fa-kezi-asztal linken található.

 

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

Facebook teljes körűen mentesül minden jelentkező vagy résztvevő részéről a Nyereményjátékhoz kapcsolódó minden felelősség alól!

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, mint vállalathoz.

A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyeremény helyett az értékével azonos értékű egyéb nyereményt ajánljon fel a Nyerteseknek.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyeremény vonatkozásában kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli, a Nyertes kellékszavatossági, esetleges jótállási vagy más jogait a Szervezőnél érvényesíteni nem tudja.

 

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, de különösen a sorsolást megelőzően jogosult vizsgálni, hogy a Játékos megfelel-e a Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeinek.

 

A NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA, A NYERTESEK KÖZZÉTÉTELE

A Szervező a Nyertes nevét 2018. október 12. 16:00 órakor a Bejegyzéshez írt kommentben és egy új bejegyzésben hozza nyilvánosságra.

Nyertesek bármelyike jogosulatlan vagy jogosulatlanná válik a Nyeremény átvételére, vagy 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményéért akkor Tartaléknyertes kisorsolására kerül sor.

 

 

A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

A Nyertes a Nyereményt a Szervezővel előre egyeztetett határidőig a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő személyigazolást követően, az általa megadott címre a Szervező költségén kiküldött futárszolgálat által kézbesítve kapja meg.